Language
English
Masamune Home page website martial arts equipment japan free shipping-paris-france
Home > Katana & Others 刀 > Tsuba - Unique Pieces

Tsuba - Unique Pieces24 item(s)
 
Compare checked items : 
Item     Brand    Price   
Tsuba - Daisho - Mumei - Bamboo
1 200.00 EUR 
Tsuba - Nami - Bushu Ju Masatoshi
450.00 EUR 
Tsuba - Hamidashi - Gomoku Zogan
250.00 EUR 
Tsuba - Otafuku Gata - Rare
490.00 EUR 
Tsuba - Kin Mokume
450.00 EUR 
Tsuba - Asanoha
435.00 EUR 
Tsuba - Dragon Proto Kamakura
320.00 EUR 
Tsuba - Mountain & Shrine
390.00 EUR 
Tsuba - Shirakawa Ju Josen (Kao)
2 200.00 EUR 
Tsuba - Umetada 'Unryu'
850.00 EUR 
Tsuba - Heian Jo Toshiyoshi
580.00 EUR 
Tsuba - Tempo 'Dai Tsuchi' 大土
680.00 EUR 
Tsuba - Tempo 'Kaze' 風
590.00 EUR 
Tsuba - Rai No Taiko - Sold
Sold

  1 2 See all products
Next
 référencer son site e-commerce